فروش تخمه کدو امروز موجب ورشکستگی شرکتی در تهران شد

تحقیقات متعددی اثرات مفید تخمه کدو امروز برای دیابت را اثبات کرده است.

یک مطالعه گزارش داد که کدو تنبل اثرات محافظتی پانکراس را نشان می دهد زیرا تمایل به افزایش سطح سوپراکسید دیسموتاز (SOD) دارد و بنابراین از سلول های جزایر در برابر استرپتوزوتوسین محافظت می کند.

در مطالعه اخیر دیگری، اثر ترکیبی پورارین و پلی ساکارید کدو تنبل مورد بررسی قرار گرفت.

مشخص شد که هر دوی این ترکیبات تمایل به کاهش مقاومت در برابر انسولین دارند و به دنبال آن مسیر PI3K/AKT و تنظیم مثبت Nrf2/HO-1 وجود دارد. علاوه بر این، دارای خواص کاهش قند خون هستند.

شکل 4 اثر ضد دیابتی هم افزایی پلی ساکارید و پورارین کدو تنبل را نشان می دهد. خواص هیپوگلیسمی روغن(های) دانه جوانه زده و پروتئین(های) دانه نیز گزارش شده است. با این حال، بذرهای جوانه نزنه خاصیت کاهش قند خون را نشان نمی دهند.

تخمه کدو امروز

علاوه بر مطالعات in vivo، چندین مطالعه بالینی برای درک اثربخشی کدو تنبل در درمان و کنترل دیابت نوع 2 انجام شده است. گزارش شده است که قند خون ناشتا در افراد دیابتی به دلیل استفاده از آب کدو تنبل است.

میوه ها به طور مشابه، گرانول های پلی ساکارید کدو تنبل نیز در مطالعات بالینی ثابت شده است که سطح قند پس از غذا را کنترل می کند.

کدو تنبل با افزایش ترشح انسولین و جلوگیری از بسیاری از عوارض مرتبط با دیابت، سطح گلوکز خون را تنظیم می کند.

با در نظر گرفتن این موضوع، بیان می شود که کدو تنبل دارای خواص ضد دیابتی است و می تواند نقش محافظتی در برابر افزایش قند خون در بیماران دیابتی داشته باشد.

با این وجود، محققان نتوانستند از این داده ها برای گزارش موفقیت آمیز مکانیسم دقیق عملکرد کدو تنبل علیه دیابت استفاده کنند.

رژیم غذایی سرشار از اکسیدان و آنتی اکسیدان ارتباط قابل توجهی با سرطان دارد. رژیم غذایی تمایل دارد که وضعیت را بدتر یا بهتر کند، زیرا سرطان با استرس اکسیداتیو مرتبط است.

در سال 2017، 9.6 میلیون مرگ به دلیل انواع سرطان ها گزارش شده است. گزارش GLOBOCAN تخمین زده است که تعداد افراد مبتلا به سرطان در سال 2018 18.1 میلیون نفر بوده و میزان مرگ و میر در سال 2019 به 9.6 میلیون نفر خواهد رسید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.